Wolfs Conservation and Restoration

Curriculum VitaeNederlandse versie, English version following


Persoonlijke gegevens: 
Naam: Wolfs
Voornaam: Eva
Geboortedatum: 26 januari 1984
Locatie:  Amsterdam West

Opleiding 
1996 – 2002: VWO profiel Natuur&Techniek; natuurkunde, scheikunde, wiskundeB1&2, tekenen (praktijk en kunstgeschiedenis)
2002 – 2005: Design Academy Eindhoven, propedeuse
2005 – 2009: Instituut Collectie Nederland (nu: Rijksdienst Cultureel Erfgoed) te Amsterdam, conservering en restauratie van keramiek, glas, steen en aanverwante materialen

Vaardigheden
Taal:
Nederlands:               spreken en schrijven: uitstekend
Engels:                        spreken en schrijven: uitstekend
Duits:                           spreken en schrijven: matig
Frans:                          spreken en schrijven: matig
Computer:
Microsoft Office:         uitstekend
Nevenactiviteiten: 
Van 2005 tot 2010 werkte ik naast mijn opleiding voor een Engelse kunstenares genaamd Rowena Dring. Zodoende heb ik ervaring opgedaan met het werken in teamverband, werken aan langdurige projecten en uitvoerig Engels spreken.

Praktijkervaring 
Een kleine selectie uit de behandelde materialen:
- Laaggebakken aardewerk
Steengoed
- Porselein
- Archeologisch glas
- (modern) Glas
Glas in lood
Venetiaans glas
Gips
Bergkristal
Emaille
- Achterglasschildering

Voltooide stages tijdens opleiding:
- Openluchtmuseum Arnhem: één maand, Januari-Februari 2008
- Plowden and Smith, London (UK): twee maanden, Maart-April 2008
- Museum het Valkhof, Nijmegen: vier maanden, zomer 2008; Waarbij ik naast restauratie ook ervaring heb opgedaan met tentoonstellingsopbouw.
- Het Rijksmuseum, Amsterdam: drie maanden, Oktober-December 2008

Werkzaam in eigen atelier vanaf 2009 tot nu:
Als ZZP’er werk ik 40 uur per week in mijn eigen atelier. Hier behandel ik volop objecten van keramiek, glas, steen, gips en emaille. Naast de enorme praktijkervaring die dit met zich mee brengt ben ikzelf onder andere verantwoordelijk voor contacten met cliëntèle, promotie van mijn bedrijf, de volledige administratie en het bijhouden van documentatie over de objecten en de uitgevoerde behandeling.

Educatie na opleiding:
 - Contemporary Art – Who Cares?, 7-11 juni 2011:
5-Daags symposium van de Stichting Behoud Moderne Kunst en het INCCA over conservering en restauratie van hedendaagse kunst en moderne materialen.
- Christies Amsterdam, Decorative Arts Department, drie maanden, Oktober-December 2012:
Naast het verdiepen van mijn theoretische kennis heb ik ook meegeholpen met de opbouw van tentoonstellingen.
Masterclass Adhesives, Consolidants and Coatings, 9-12 april 2013:
4 daagse masterclass van Velson Horie aan de Universiteit van Amsterdam
- Recent advances in glass, stained-glass, and ceramics conservation, 7-10 Oktober 2013: 
4-Daags symposium georganiseerd door ICOM-CC Glass and Ceramics en het Forum of the International Scientific Comittee for the Conservation of Stained Glass (Corpus Vitrearum – ICOMOS)
- Kunststofdag, 11 juni 2015: 
Onderwerp 'Lijmen en tapes', georganiseerd door de Stichting Behoud Moderne Kunst, SBMK.

 


English Version


Personal details
Surname: Wolfs
First name: Eva
Date of birth: January 26, 1984

Adress: Amsterdam, The Netherlands


Training
1996-2002: VWO-education ( pre-university / baccalaureate) 
Profile: physics & mechanics. Advanced level in physics, science, mathematics, art and art history
2002-2005: Design Academy Eindhoven Propedeuse
2005-2009: Netherlands Institute for Cultural Heritage ( ICN) Amsterdam

Training department, HBO: Higher professional training, equivalent to B.A.
Graduated in conservation and restoration of ceramics, glass, stone and like materials

The ICN has been renamed to RCE. The new website is:
http://www.cultureelerfgoed.nl/

Skills
Language:
Dutch: Spoken and written: fluently
English: Spoken and written: good
Computer:
Microsoft Office: good
Other skills:
I have been working for an English artist named Rowena Dring from 2005 till 2009. I have therefore experienced working in a team, working on long-term projects and speaking english for at least one day a week. 

Projects and work experience during study
As part of the curriculum at the ICN I have treated several museum objects.
A few examples of different objects treated:
- Unglazed low fired earthenware, over 2000 years old
- Archeological glass objects, both Roman and Dutch
- 9th-11th century Persian pottery
- 16th century tin glazed Iznik tile
- 17th and 18th century Chinese porcelain
- late 17th - early 18th century marble object
- 18th century tin glazed Delftware
- 18th and 20th century glass objects

Completed internships during study
- Openluchtmuseum Arnhem, one month January-February 2008
- Plowden and Smith London UK, two months March-April 2008
- Museum Het Valkhof Nijmegen, four months summer 2008
- The Rijksmuseum Amsterdam, three months October-December 2008

Completed training after study
- Contemporary Art – Who Cares?, June 7-11, 2011
5 Day symposium organised by 'Stichting Behoud Moderne Kunst' SMBK and INCCA about conservation and restoration of contemporary art and modern materials
- Christies Amsterdam, Decorative Arts Department, three months, October-December 2012:
Working as a specialist in Asian Ceramics and other ceramics and glass antiques 
Masterclass Adhesives, Consolidants and Coatings, April 9-12 2013:
4 day masterclass given by Velson Horie at the University of Amsterdam
- Recent advances in glass, stained-glass, and ceramics conservation, October 7-10. 2013:
4 Day symposium about recent advances in conservation and restoration of ceramics and glass organised by 'ICOM-CC Glass and Ceramics' and the 'Forum of the International Scientific Comittee for the Conservation of Stained Glass' ( Corpus Vitrearum – ICOMOS)
- Plasticday, June 11, 2015:
Symposium about modern tapes and glues used in the restoration of modern materials, organised by 'Stichting Behoud Moderne Kunst' SMBK

References
Lisya Biçaci, tutor conservation of ceramics and glass University of Amsterdam

Ronnie Meijers, conservator at Museum het Valkhof, Nijmegen
me
Fully licensed in conservation and restoration of ceramics, glass, stone and similar materials.